GIỚI THIỆU MÃ GIẢM GIÁ

Sapa Xu Là Gì?

Sapa Xu là đơn vị thay thế tiền tệ có thể dùng thanh toán khi mua hàng trực tuyến tại website sapakitchen.vn. Sapa Xu sẽ không thể được tặng, gộp hoặc chuyển qua lại giữa các tài khoản.

Giá Trị Quy Đổi:
Giá trị quy đổi Sapa Xu: Mỗi 1.000 Sapa Xu trong tài khoản có giá trị tương đương 5.000 VNĐ.

Tích lũy Sapa Xu:
Sapakitchen.vn sẽ chuyển Sapa Xu vào tài khoản của Quý Khách khi:

Quý khách nhận hàng và thanh toán thành công (hoặc khi trạng thái đơn hàng chuyển sang Hoàn tất giao dịch)

Sử dụng Sapa Xu:
Qúy khách sẽ sử dụng Sapa Xu đang có trong tài khoản để giảm giá cho đơn hàng mới bằng gõ trực tiếp số lượng Sapa Xu muốn sử dụng trong giao diện giỏ hàng sau khi đã hoàn tất việc bỏ sản phẩm cần đặt mua vào giỏ hàng. Hệ thống sẽ quy đổi Sapa Xu và trừ vào tổng số tiền quý khách sẽ thanh toán cho đơn hàng.